MIPE – horniny Flashcards

Nejpravděpodobnější horniny, které budou v poznávačce

question svor answer křemen, plagioklas, muskovit question ferolit answer jílové nerosty, tmel, siderit, chamosit question fylit answer sericit, křemen question opuka answer kalcit, jílové nerosty, křemité jehlice question pískovec answer křemen, jílové nerosty, question slepenec answer křemen, buližník, hematit, ryolity question brekcie answer ostrohrané úlomky hornin question granit answer křemen, plagioklas, živec, biotit question diorit […]

Read full post

Date: March 28th, 2023